BINE AȚI VENIT PE SITE-UL OFICIAL U.T.A. DIN MOLDOVA!

ELENA DAVID
Președinte U.T.A.

MARIANA ȘCHIOPU
Vicepreședinte U.T.A.

ACTIVITĂȚI

UTA – 7 ani de succes: realizări, parteneriate și proiecte de viitor!

Curs de instruire pentru traducători / interpreți, axat pe aspecte din domeniul juridic!

Adunarea celor mai activi membri ai Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.)

Masă rotundă

Impozitarea muncii prestate de traducătorii și interpreții autorizați: aspecte constrângătoare ale legislației actuale

Traduceri / interpretări autorizate: activitate, contabilizare, raportare fiscală - legislație și realitate.

Poziția Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova

Respectarea normei standard în comunicare. Dificultăți de traducere și aplicații practice în limbajul dreptului și limbajul economic.

Traducerea literară între teorie și practică

Traducători calificați în universal multilingvismului și al dialogului între culturi

Cursul de perfecționare pentru traducători și interpreți autorizați de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova

Jurislingvistul și juristrăducătorul: orientări și strategii moderne în contextul plurilingvismului

U.T.A la 9 luni de activitate: TOTALIZĂRI, PERSPECTIVE, NOI COLABORĂRI.


PREZENTARE U.T.A.
Motto: ''Traducători calificați în universul multilingvismului și al dialogului între culturi.''

    Asociația Obștească UNIUNEA TRADUCĂTORILOR AUTORIZAȚI DIN MOLDOVA (U.T.A) își desfășoară activitatea începând cu data de 26 martie 2010 și s-a constituit în temeiul Hotărârii Nr. 459 din 05.08.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, de notari, avocați și de executorii judecătorești (publicată la 14.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 124-126, art. Nr. 526, data intrării în vigoare: 20.09.2009).
    Prin activitatea U.T.A. ca promotor și coordonator principal și sporirii și mentoring-ului traducerilor eficiente și autorizate din Republica Moldova, se urmărește identificarea și soluționarea legală imediată a problemelor profesionale cu care se confruntă traducătorii autorizați în Republica Moldova, eficientizarea unui sistem de informare privind directivele normative sau de altă natură, care au legătură nemijlocită cu activitatea profesională și/sau socială a membrilor Uniunii stabilirea de parteneriate și alte forme de colaborare cu organe competențe naționale și internaționale, dezvoltarea și actualizarea bazelor și glosarelor terminologice existențe în Republica Moldova, precum și alcătuirea unor baze de date tezaure multifuncționale în toate domeniile de activitate umană (social, politic, juridic, economic, administrativ, medicinal, informațional, tehnic, agrar, științe exacte etc.).
    Emblema U.T.A. este mesajul transmis și redat în toate limbile de circulație internațională, cu asigurarea eficienței și calității lui, prin intermediul traducătorilor autorizați la Ministrul Justiției. Culorile sunt următoarele: roșu (verificabilitate și corectitudine) - Traducerea scrisă;verde (gândire discursivă și constructivă) - Interpretarea consecutivă;albastru (concentrare maximă și spontaneitate) - Interpretarea simultană, toate fiind într-o interdependență și reciprocitate permanentă. Succesiunea patratelor prezintă cele trei trepte de instruire și perfecționare a traducătorilor și interpreților - studiu de licență, masterat și doctorat.


PARTENERI